Till toppen av sidan

Världsledande

Med ett arv inom vatten och avfallssektorn, som sträcker sig tillbaka över 150 år. Koncernen servar en effektiv och hållbar förvaltning av resurserna på alla fem kontinenterna.

Ledare för resursrevolutionen

Demografisk och urban tillväxt, global uppvärmning och bristen på naturresurser har lett till att vi världen över måste övergå till en tillväxtmodell som förbrukar färre resurser. Sättet på hur vi producerar och konsumerar våra naturresurser är kärnan av vår strategi i hur vår ambition att bli ledare för resursrevolutionen utarbetats.

Fyra tillväxtacceleratorer

I denna ständigt föränderliga värld där naturresurser blir mindre är SUEZ engagerad i smart och hållbar förvaltning av vattenresurser, behandling och återvinning av avfall och att stödja sina kunder i deras svar på de nya miljöfrågorna. Koncernen har en strategi baserad på 2 pelare och 4 prioriteringar:

1

Återvinning av avfall, enligt tanken med cirkulära ekonomi

2

Digitalisering, spridning av smarta lösningar

3

Utveckling av integrerade lösningar för industrin

4

Internationell utveckling

83.921 anställda engagerade i resursrevolutionen runt om i världen

SUEZ är närvarande på alla 5 kontinenter och stöder lokala myndigheter och industrin i en effektiv, innovativ och hållbar förvaltning av sina resurser.

SUEZ - aktiva inom vatten och avfall