Till toppen av sidan

Samhällsansvar

Tillsammans måste vi ta ansvar för vår jord. Idag är vi mer än sju miljarder människor på jorden. År 2050, imorgon med historiska mått mätt, är vi nio miljarder.

SUEZ tar ett samhällsansvar

Genom Fonds Suez Inititatives och den egna volontärorganisationen Aquassistance, stödjer koncernen humanitära och socialt ansvarstagande projekt inom områden som rör katastrofbistånd, sanitet och hygien.

Suez Initiatives fond

Genom en budget på 4 miljoner euro årligen ger fonden ekonomiska bidrag eller stöd genom sitt tekniska kunnande. Fonden gör det möjligt att genomföra projekt som främjar tillgången till vatten, sanitet och avfallshantering i utvecklingsländer. Målet är att förse ytterligare 11,8 miljoner människor med rent vatten och att öka tillgången till sanitet för 5,7 miljoner människor till år 2015. Fonden har en årlig budget på 4 miljoner euro.

Ett exempel på ett lyckat projekt är uppbyggnaden av trädgårds- och fältbrunnar hos Tuaregbefolkningen i norra Niger. Brunnarna gynnar jordbruket och boskapsuppfödningen samt ger barnen en chans att gå i skolan istället för att använda tiden för att hämta vatten.

I Frankrike stöder fonden kompetensutveckling, integration och sysselsättning.

Aquassistance

Aquassistance som skapades 1994 ger stöd till utsatta befolkningsgrupper inom områdena vatten, avlopp och avfallshantering. Organisationen har en årlig budget på 2 miljoner euro, och 200 volontärer arbetar med över 80 projekt. Några exempel på projekt är brunnsborrning i Burkina Faso, hantering av avfall i Burundi och installation av dricksvattensystem i Kambodja.