[Missing text '/partials/buttontotop/tothetop' for 'Swedish']

Partnerskap, sponsring och medlemskap

Våra partnerskap bygger på långsiktiga relationer inom framför allt miljö, välgörenhet och idrott.

En Svensk Klassiker

Sedan 2014 är vi partner till En Svensk Klassiker och tillsammans utvecklar vi loppens återvinning och avfallshantering. Dessutom genomför ett antal av våra medarbetare de olika klassikerloppen. 

En Svensk Klassiker består av Vasaloppet, Engelbrektsloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet och har funnits sedan 1971.

Kolmården

2008 gick SUEZ in som en av huvudsponsorerna för Kolmårdens djurpark. Syftet med samarbetet är att stärka bilden av Kolmården som en miljömedveten djurpark. Det finns också en naturlig koppling mellan Kolmårdens djurpark, om att bevara utrotningshotade djur, och SUEZ verksamhet som värnar om miljön. Genom samarbetet vill vi kommunicera nyttan med återvinning och den viktiga roll som SUEZ spelar i samhället.

Med budskapet ”Tänk på djuren. Håll rent i naturen” vill vi på SUEZ påminna besökarna om att slänga sitt skräp i de nya vilda soptunnorna istället för att låta det ligga kvar på bord och dylikt.

Läkare utan gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Varje år utför omkring 2 800 internationella fältarbetare, tillsammans med cirka 30 000 lokalanställda, uppdrag för Läkare Utan Gränser i närmare 70 länder runt om i världen.
1999 tilldelades Läkare Utan Gränser Nobels fredspris.

Håll Sverige Rent

SUEZ är vänföretag till Håll Sverige Rent. Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Håll Sverige Rent samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet.

För att stötta andra organisationer i deras arbete för en bättre miljö och ett bättre samhälle bidrar SUEZ ekonomiskt till en rad organisationers verksamhet.

ENS 2000

ENS 2000 är en organisation som arbetar mot droger bland unga människor och i skolor. Genom att reducera droganvändningen bland unga människor, kan vi påverka framtiden positivt.

 

Ett narkotikafritt Sverige

Team Rynkeby

Barncancerfonden genom Team Rynkeby

I Sverige drabbas ett barn om dagen av någon form av cancer. Det innebär cirka 300 cancerdrabbade barn per år. Idag dör en fjärdedel av de cancerdrabbade barnen. Det gör cancer till den vanligaste dödsorsaken bland band mellan 1 och 14 år i Sverige.

Team Rynkeby är en internationell välgörenhetsprojekt som samlar in pengar till barn med cancer genom att cykla till Paris varje sommar. Målet är att sprida budskapet och öka medvetenheten bland individer och företag, och på så vis samla in pengar för att stödja Barncancerfonden. Läs mer på Team rynkebys hemsida.

Naturskyddsföreningen

SUEZ stöttar Naturskyddsföreningens klimatarbete som bland annat fokuserar på energieffektivisering av boendet tillsammans med fastighetsägare och hyresvärdar. En tredjedel av all energi i Sverige används i bostäder och lokaler där effektiviseringspotentialen är stor. Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida

Naturskyddsföreningen

Vi är medlemmar i Återvinningsindustrierna, en branschorganisation som företräder de privata återvinningsföretagen i Sverige.

Återvinningsindustrierna