Till toppen av sidan

Koncernens styrning

Under den allmänna övervakningen av Jean-Louis Chaussade undersöker ledningskommittén och verkställande utskottet och beslutar om koncernens huvudriktningar. Styrelsen, med Gérard Mestrallet som ordförande, och dess fem utskott, som samlar erfarna experter och yrkesverksamma med olika bakgrund, fastställer koncernens affärsriktlinjer och övervakar genomförandet av dem.

Koncernens stora beslut och strategiska mål

Förvaltningskommittén är ett analys- och beslutsorgan som granskar koncernens viktiga beslut och strategiska mål och möts vartannat vecka. Per den 31 december 2015 inkluderade kommittén åtta ledamöter förutom Jean-Louis Chaussade.

Samlar koncernens olika verkställande instanser

Verkställande kommittén samordnar koncernledningsåtgärder. Där ingår ledningens ledamöter, cheferna för de viktigaste affärsenheterna och företrädarna för stödfunktionerna.

Tar fram riktlinjer och övervakar genomförandet av dem

SUEZs styrelse fastställer koncernens affärsriktlinjer och övervakar genomförandet av dem. I detta syfte rådgör styrelsen med kommittéerna som studerat de frågor som styrelsen eller dess ordförande ställt för undersökning och rådgivning.

50%

oberoende medlemmar

33%

av direktörerna är inte från Frankrike

42,1%

är kvinnor

Tillämpliga paragrafer och föreskrifter

Koncernledningen styrs enligt olika förordningar och stadgar som gäller bolagets paragrafer, styrelsens förfaranden samt ansvar och ersättning för företagsledare.

SUEZ-koncernen

Koncernen genomför ett gediget arbete för att ta sig an de miljöutmaningar världen står inför. Läs mer om koncernen.