Till toppen av sidan

SUEZ i Sverige

SUEZ Recycling AB ingår i SUEZ-koncernen som är en renodlad miljökoncern inom vatten och avfallshantering.

SUEZ är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med 1100 medarbetare, 66 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. Genom att välja oss får du en nära och engagerad partner med lokal kompetens. Samtidigt drar du nytta av vår erfarenhet som en internationell aktör inom avfallshantering.

Hållbarhet ur flera aspekter

SUEZ  erbjuder dig effektiva lösningar ur ett hållbart perspektiv. Vi tillhör därför de 20% mest miljömässigt och socialt ansvarstagande företagen i Europa. För fjärde året i rad blev SUEZ listat på Dow Jones Sustainability Index World (DJSI) och DJSI Europa, tack vare företagets fokus på just miljö och socialt ansvarstagande. DJSI lanserades 1999 och är en vägledning för socialt ansvarstagande investerare. Varje år utvärderar DJSI World Index de 2 500 bästa globala företagen. Av dessa får endast de 250 bästa ingå i indexet. DJSI Europa listar topp 20 % av de 600 bästa resultaten i Europa.

Hållbarhet ur flera aspekter

Lokal och global

Inom SUEZ-koncernen är vi 80 000 medarbetare som samlar in avfall hos 52 miljoner människor och förser 92 miljoner människor med dricksvatten på 5 kontinenter. Genom att vara både lokal och global drar SUEZ i Sverige nytta av koncernens samlade expertis. 

Forskning och utveckling

I Sverige deltar SUEZ i forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med högskolor och andra företag. Tillsammans med Gästrike Återvinnare och Högskolan i Gävle har vi bildat Forskningsstiftelsen Gästrikeregionens Miljö. Stiftelsens startar, stödjer och stimulerar tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt. De handlar exempelvis om metoder och tekniker för behandling av avfall, konsumentbeteende och information med mera. 

Ett annat område som vi ständigt utvecklar är till exempel metoder för att behandla förorenad jord. Vår kostnadseffektiva metod för biologisk behandling förfinas ständigt. Vi har också utvecklat ett hållbart sätt att förvandla matavfall till biogas.

Vision och affärsidé

SUEZ ska som det ledande företaget inom avfallshantering och återvinning i Sverige, erbjuda tjänster som skapar förutsättningar för en hållbar och lönsam utveckling.

SUEZ ska erbjuda kundanpassade tjänster inom avfallshantering och återvinning och därigenom skapa mervärde för våra kunder och andra i vår omvärld.