Till toppen av sidan

En engagerad koncern

Att bidra med lösningar till vår tids kollektiva frågor är ett av målen för alla företag: det är min djupa övertygelse.
Jean-Louis Chaussade - Koncern-VD
Bekämpa klimatförändringen

Att bekämpa klimatförändringen är en absolut prioritering för SUEZ. I sina tidigare planer för hållbar utveckling har koncernen redan fastställt mål för att minska utsläppen av växthusgaser och spara resurser. I oktober 2015 gjorde SUEZ 12 nya klimatåtaganden.

SUEZ bekämpar klimatförändringar

SUEZ bevarar biologisk mångfald

Bevara biologisk mångfald

Minskningen av djur- och växtpopulationer, utrotning av vissa arter och försvagning av ekosystem bidrar till minskningen av biologisk mångfald. SUEZ bekräftar sin roll genom en konkret handlingsplan som erkänns som en integrerad del av den nationella strategin för biologisk mångfald i Frankrike.

Skydda haven

En källa till vatten, värme och syre... haven är avgörande för livet och spelar en viktig roll för att mildra klimatförändringen. Men överfiske, stigande temperaturerna och föroreningar hotar dem. Som expert inom vatten- och avfallssektorn har SUEZ och dess aktörer en viktig roll för att bevara dem.

SUEZ skyddar haven

Stöd utsatta befolkningar

SUEZ stöder missgynnade befolkningar och social integration av människor i nöd genom olika initiativ runt om i världen.

SUEZ stöder utsatta befolkningar

SUEZ agerar för lika möjligheter

Agera för lika möjligheter och mångfald

Lika möjligheter, en nyckelindikator för ett företags sociala ansvar, står i centrum för koncernens sociala resultat. Det säkerställs genom en strukturerad, långsiktig plan som stöds av engagerade medarbetare och en hängiven ledningsgrupp.

Bidra till regional ekonomisk utveckling

SUEZ bidrar till en balanserad och hållbar utveckling av regioner genom att samarbeta med intressenter som spelar avgörande roll för regionernas utveckling och vitalitet; små och medelstora företag, integrationsorganisationer, funktionshindrade arbetstagare, sociala och solidaritets-ekonomiska aktörer.

SUEZ bidrar till regional ekonomisk utveckling

SUEZ stöder rätten till vatten och sanitet

Stöd rätten till vatten och sanitet

SUEZ tar sitt ansvar när det gäller att främja och genomföra rätten till vatten och sanitet. Tack vare sin kompetens kan koncernen erbjuda ett komplett utbud av lösningar som svar på alla problem som både utvecklade och utvecklingsländer står inför.

Dela med oss av våra kunskaper

Med tanke på problemens växande komplexitet måste regionala projekt allt oftare vara resultatet av en kollektiv strategi. Koncernen lägger därför stor vikt vid aktiviteter relaterade till kunskapsdelning.

På SUEZ delar vi med oss av våra kunskaper