Till toppen av sidan

Vilka vi är

Det krävs en mindre resurskrävande tillväxtmodell. Jag har därför resolut engagerat SUEZ i resursrevolutionen. Vi är redo.
Jean-Louis Chaussade - VD

Vår ambition är att leda resursrevolutionen

Genom innovation utnyttjar SUEZ hela sin kapacitet för att arbeta för en effektiv och hållbar resursförvaltning. Koncernen stöder kunderna i arbetet med att förändra processen från en linjär modell som överutnyttjar resurser, till en cirkulär modell som återvinner och förnyar dem.