Vaxholm

SUEZ driver återvinningscentralen i Vaxholm.


På Vaxholms återvinningscentral, Eriksövägen 2, kan du lämna:

  • Brännbart avfall
  • Wellpapp
  • Metallskrot
  • Trädgårdsavfall
  • Trä
  • Farligt avfall
  • Samtliga förpackningsmaterial
  • Tidningar
  • Deponirest

Obs! Återvinningsstationen är till för privatpersoner. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta SUEZ på telefon 0506-719 78 .

Inpassage

Passerkort beställs på tel: 08-519 333 05.

Obs! Återvinningscentralen tar ej emot byggavfall. Återvinningscentralen välkomnar både privatpersoner och företag med företagskort.

Mer information om företagskort återfinns på roslagsvattens webbplats. Roslagsvatten.se