Törebodas återvinningscentral Borreboda

SUEZ sköter återvinningscentralen i Töreboda.

 

Här kan du lämna

  • Brännbart avfall
  • Wellpapp
  • Metallskrot
  • Trädgårdsavfall
  • Trä
  • Farligt avfall
  • Samtliga förpackningsmaterial
  • Tidningar
  • Deponirest

Obs! Återvinningsstationen är till för privatpersoner. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta SUEZ på telefon 0506-719 78 .