Till toppen av sidan

Törebodas återvinningscentral Borreboda

SUEZ sköter återvinningscentralen i Töreboda. Anläggningen är öppen för privatpersoner.

 

Här kan du lämna

  • Brännbart avfall
  • Wellpapp
  • Metallskrot
  • Trädgårdsavfall
  • Trä
  • Farligt avfall
  • Samtliga förpackningsmaterial
  • Tidningar
  • Deponirest