[Missing text '/partials/buttontotop/tothetop' for 'Swedish']

Rödjornas återvinningscentral

SUEZ sköter återvinningscentralen på Rödjorna. Anläggningen är öppen både för företag (deponi) och privatpersoner. Som privatperson är det kostnadsfritt att lämna sitt avfall.

Rödjorna

Här kan privatpersoner lämna:

  • Brännbart avfall
  • Wellpapp
  • Skrot
  • Trädgårdsavfall
  • Trä
  • Farligt avfall
  • Samtliga förpackningsmaterial
  • Tidningar

Deponi för företag

Företag kan lämna avfall som ska deponeras.