[Missing text '/partials/buttontotop/tothetop' for 'Swedish']

Forsbacka återvinningscentral

SUEZ driver återvinningscentralen på Forsbacka. Hit kan både företag och privatpersoner komma.

Forsbacka

För dig som företagskund

SUEZ driver återvinningcentralen för företag på Forsbacka. Här kan du lämna följande material till återvinning:

 • trä
 • brännbart
 • fyllnadsmassor
 • deponi
 • blandskrot
 • park & trädgårdsavfall
 • osorterat
 • wellpapp
 • mjukplast
 • farligt avfall
 • vitvaror


För dig som privatperson

SUEZ driver återvinningcentralen på Forsbacka på uppdrag av Gästrike återvinnare.
Läs mer på Gästrike återvinnares hemsida.

Forsbacka avfallsanläggning ägs av Gästrike avfallshantering AB som i sin tur ägs av SUEZ (90,1%) och Gästrike återvinnare (9.9%).