Till toppen av sidan

Sjupunktersprogram

SUEZ har närmare 700 tunga fordon med en vikt över 12 ton och kan därför göra miljön en stor tjänst genom att minska sina bränsleutsläpp.

Under 2013 ska ett sjupunktersprogram genomföras som tillsammans kan halvera SUEZ koldioxidutsläpp. Företaget ska:

 1. Byta ut vanlig diesel mot biodiesel

  Vilket minskar koldioxidutsläppen med omkring 21–27 procent.
 2. Byta ut fordonsgas till biogas där så är möjligt.

  12 procent av SUEZ fordon körs redan på biogas eller fordonsgas som ger en minskad klimatpåverkan med cirka 20 procent jämfört med diesel. Övriga fordon drivs med diesel av miljöklass 1 som är den högsta miljöklassen för diesel.
 3. Begränsa tomgångskörning.

  SUEZ arbetar med att minimera tomgångskörning före start genom information och utbildning för sina medarbetare. Detta görs i kombination med tekniska lösningar. I de nya lastbilar som SUEZ kör går det exempelvis att programmera bilens dator så att motorn stängs av efter ett antal minuter. Genom att begränsa tomgångskörningen räknar SUEZ med att minska bränsleförbrukningen med minst 2 procent per år.
 4. Köpa lättviktsflak istället för traditionella lastväxlarflak.

  Under förra året inledde SUEZ ett test med flak som väger 500 kilo mindre än traditionella flak men med likvärdig kvalitet. Eftersom vikten på lasten minskar så minskar även dieselförbrukningen och koldioxidutsläppen.
 5. Hastighetsbegränsa underentreprenörer till 80 km per timme.

  Förra året begränsade SUEZ hastigheten i sina egna fordon och nu kommer insatsen att utökas till att gälla även underentreprenörer.
 6. Byta oljetyp i motor och växellåda.

  Där så är lämpligt byter SUEZ till olja som har paraffinbasolja som grund vilket sänker bränsleförbrukningen med 5 procent.
 7. Utvärdera konsekvenser av en övergång till RME.

  För att få ett bra beslutsunderlag ska SUEZ i testsyfte välja ut orter där det finns både äldre och nyare fordon som alla ska köras på RME (rapsmetylester, ett biodiesel).