Till toppen av sidan

Raps i tankarna

SUEZ mål att minska utsläppen från sina fordon har lett till en utvärdering av olika bränslen – bland annat RME, som har rapsolja som huvudingrediens.

Raps i SUEZ tankar

SUEZ kör sedan 2007 en del av sina fordon i Linköping, Vagnhärad och Söderköping på RME, och löftena om koldioxidbesparing har infriats. År 2012 tankades det exempelvis 91 000 liter RME i Vagnhärad och koldioxidutsläppen sänktes därmed med cirka 230 ton, något som till och med var över förväntan.

– Det går kanonbra. Jag har bara positiva erfarenheter av RME, säger Daniel Karlsson som är avdelningschef på SUEZ.

Med liten insats kommer man långt

Ett fordon som drivs med diesel kan ganska enkelt byta bränsle till RME. Några procent RME finns redan i större delen av den diesel som säljs i Sverige, vilket gör att RME kan användas i de flesta dieseldrivna fordon. Men när RME används krävs tätare byten av bränslefilter och motorolja. RME har nämligen bättre rengörande effekt än diesel. Byte av bränsle till enbart RME ger därför snabbt igensatta bränslefilter. Det är också viktigt att tänka på att byta motoroljan en gång extra per år. Anledningen är att RME ger en lägre arbetstemperatur än diesel vilket gör att det oförbrända bränslet går ner i vevhuset och späder ut motoroljan. Blir motoroljan för utspädd kan motorn skära.

– I övrigt fungerar fordonen precis som vanligt. Att byta ett extra bränslefilter och lite tätare oljebyten är en liten insats i det stora hela, menar Daniel och berättar att projektet nu ska utökas med ytterligare fordon.