Digitala körordrar

Under 2012 påbörjades utvecklingen av att digitalisera alla körordrar och optimera SUEZ insamlingslogistik. Förändringen effektiviserar transporterna till kund eftersom trafikledningen kan ge ordern till det fordon som befinner sig närmast uppdraget och på så vis korta ner körsträckorna.

Digitala körordrar bidrar även till minskad pappersförbrukning eftersom ordrarna inte längre behöver skrivas ut.