Till toppen av sidan

Bränslesnål körstil

Ett sätt att minska bränsleförbrukningen är att köra fordonen på ett mera bränslesnålt sätt, så kallad eco driving. Som ett stöd för att påverka körbeteendet har SUEZ valt att använda Exyplus® som verktyg.

Exyplus ® hjälper föraren att hålla jämn hastighet, vilket innebär både ökad trafiksäkerhet och lägre bränsleförbrukning. Dessutom minimeras risken för hastighetsöverträdelser. Verktyget är en GPS-baserad, elektronisk körjournal utvecklad av Sepab, som snabbt och enkelt skapar den dokumentation som behövs.

Syftet med Exyplus ® är att sänka bränsleförbrukningen och därmed minska miljöbelastningen från SUEZ transporter. Målet är att bränsleförbrukningen i de Exyplus ®-utrustade fordonen ska minska med minst 1,5 procent. Minskningen gäller för både diesel- och gasfordon.

För att nå målet om minskad bränsleförbrukning är uppföljning av största vikt. Bränsleförbrukningen följs upp månadsvis och presenteras på företagets intranät. Bränslesnål bilköring (eco driving) är dessutom en del i kommande YKB-utbildningar för SUEZ fordonsförare.