Till toppen av sidan

Transporter

Alla transporter påverkar miljön genom avgasutsläpp, spridning av partiklar och höga ljudnivåer. Eftersom vi har en fordonspark på drygt 700 lastbilar är det särskilt angeläget att minska utsläppen från våra fordon.

SUEZ-fordon framför väderkvarn

Här är några exempel på hur vi gör:

 • Vi har hastighetsbegränsat våra tunga fordon till 80 km/timme.
 • Vi har teknisk utrustning i våra fordon som ska underlätta för fordonsförarna att köra bränslesnålt, sk Eco-driving.
 • Vi testar olika alternativa fordonsbränslen exempelvis Rapsmetylester (RME).
 • I de geografiska områden där det är möjligt att köra på fordonsgas, exempelvis biogas, väljer vi sådana fordon.
 • Cirka 10 procent av våra tunga fordon är gasfordon.
 • När vi köper in nya fordon väljer vi de med bästa miljöklass.
 • Vi köper däck som inte innehåller skadliga och cancerframkallande oljor (s.k HA oljor).
 • Vi planerar våra transporter och hämtrundor för att åstadkomma färre, smartare och effektivare transporter.
 • Vid sanering av t ex förorenade jordar försöker vi nyttja returtransporter av återvunna jordmassor för att minimera antalet transporter.
 • Vid inköp av personbilar och tjänstefordon väljs i första hand miljöklassade sådana.
 • Våra lastbilar är utrustade med akutväska innehållande länsar och absorbenter för enkel och snabb sanering vid eventuellt oljeläckage.