Tillstånd

För att få driva avfalls- och återvinningsanläggningar samt transportera avfall krävs tillstånd från Miljödomstolen eller anmälningar till de lokala miljömyndigheterna. Vi ser det som en förmån och stort förtroende att få tillstånd att bedriva våra verksamheter.

SUEZ Sverige har tillstånd för:

Anläggningstillstånd

Anläggningstillstånd kan vara mycket omfattande och därav har vi valt att endast publicera förstasidan. Tillståndet omfattar verksamheten på en viss plats medan verksamhetsutövaren kan variera. Tillstånd utan tidsbegränsning gäller teoretiskt för all framtid. Att tillståndet för Kovik står i WMI Sellbergs namn och är mer än 10 år gammalt är alltså helt i sin ordning.

Forsbacka (pdf)

Högdalen (pdf)

Kappetorp (pdf)

Kovik (pdf)

Rödjorna (pdf)

Vill du se övriga lokala tillstånd för SUEZ anläggningar eller ta del av tillstånden i sin helhet, vänligen kontakta respektive kontor.