Till toppen av sidan

Miljöpolicy

Vi har en policy som sammanfattar vår viljeinriktning när det gäller både miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Vi kallar den för verksamhetspolicy.

 

SUEZ verksamhetspolicy

Vi ska som det främsta avfalls- och återvinningsföretaget i Sverige, erbjuda tjänster som skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och en god ekonomi.

Vi arbetar med att ständigt förbättra vår egen och våra kunders miljöprestanda genom effektiva avfallslösningar och transporter. Vårt kvalitetstänkande är högt och vi strävar alltid efter att utvecklas genom våra kärnvärden som är trygghet, engagemang och nytänkande.

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Vi strävar efter en god och säker arbetsmiljö, relevant kunskap hos medarbetarna och ett öppet företagsklimat.

Att vi arbetar med hög etik och moral, uppfyller lagkrav och övriga krav är en självklarhet.