Miljöinvesteringar

SUEZ investerar årligen cira 160 miljoner kronor i verksamheten i syfte att öka återvinningen och minska miljöbelastningen.


Investeringarna går främst till nya fordon med lägre utsläpp, ny teknik på våra anläggningar och nya anläggningar för ökad återvinning. När vi utvecklar våra tjänster hjälper vi samtidigt våra kunder att bli bättre på hållbarhet och minska deras belastning på miljön.

Sluttäckning

SUEZ avsätter varje år en stor summa pengar för att täcka kostnader för framtida sluttäckning och 30 års efterbehandling av våra deponier.

* Forsbacka avfallsanläggning ägs av Gästrike avfallshantering AB som i sin tur ägs av SUEZ (90,1%) och Gästrike återvinnare (9.9%).