[Missing text '/partials/buttontotop/tothetop' for 'Swedish']

Miljöinvesteringar

SUEZ investerar årligen cirka 160 miljoner kronor i verksamheten, i syfte att öka återvinningen och minska miljöbelastningen.