Till toppen av sidan

Miljöcertifiering

Hela SUEZ verksamhet är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Miljöledningssystemet hjälper oss att på ett systematiskt sätt minimera negativ påverkan på miljön och omgivningen.
 
Det ger ett ramverk för att hålla kontroll på lagar och att förbättra miljöprestanda, inklusive identifiering av risker och möjligheter, analys, målsättning och mätning.
 
Certifieringen innebär också att vi årligen granskas av utomstående miljö- och kvalitetsrevisorer. Vi på SUEZ kontrollerar i vår tur våra underleverantörer så att de uppfyller gällande lagkrav. Exempelvis kontrollerar vi behandlingsanläggningar, som vi inte själv äger, så att avfallet behandlas på ett korrekt sätt ur miljösynpunkt.

ISO 14001 är den mest vanliga och globalt mest erkända standarden. SUEZ är också kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.