Till toppen av sidan

Hållbarhetsredovisning

I årets hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om hur vi på SUEZ tillsammans med våra kunder jobbar för en hållbar framtid.

"För oss på SUEZ, som erbjuder långsiktigt hållbara återvinnings- och avfallstjänster, är det en självklarhet att leva som vi lär. [...] Vår ambition är att 2017 års hållbarhetsrapport på ett tydligt sätt ska visa hur vi ser på hållbarhetsaspekterna inom vår verksamhet, hur trenden ser ut och hur målbilden är uppritad. Genom den förnyade strukturen för SUEZ hållbarhetsrapport önskar vi på ett mer lättillgängligt sätt visa marknaden att vi är en trovärdig aktör som aktivt arbetar för att vår verksamhet ska vara långsiktigt hållbar – för våra medarbetare, våra kunder, för vår omgivning och för vår affär. "
- Mårten Widlund, VD SUEZ i Sverige

Läsa mer i vår Hållbarhetsredovisning för 2017, du hittar den i kolumnen till höger. Det finns även möjlighet att få den i ett tryckt exemplar kostnadsfritt. Skicka då din beställning till info.se@suez.com

Trevlig läsning!