Till toppen av sidan

Företag som samarbetspartners

Företag står inför alltmer komplicerade miljö-, reglerings-, ekonomiska och operativa frågor. SUEZ stöder våra kunders miljöutveckling med ett sammansatt tillvägagångssätt, för att förbättra deras ekonomiska och miljömässiga prestanda, och hjälpa dem att utvecklas mot en cirkulär ekonomi.

Samarbeten för en bättre miljö

Svenska Fönster

Svenska Fönster samarbetar med SUEZ sedan 2012 för att nå sina miljömål; att minska elförbrukning och koldioxidutsläpp. Återvinningen har effektiviserats så att Svenska Fönster år 2016 nådde en återvinningsgrad på 98,6 procent. 

Peab

SUEZ hjälper Peab att utforma lättanvända system, planera avfallshanteringen i projekten, ge statistik om avfallsmängder samt att utbilda och informera  personalen i hela landet. Målet är 100 procent källsortering.

Innovativ resursförvaltning, en källa till ekonomisk och miljöprestanda

Kina: Shanghai Chemical Industry Park (SCIP)

SUEZ hjälper till att förena ekonomisk tillväxt och grön tillväxt.

Nya kaledonien: Koniambo-massivet

SUEZ säkrar vattenförsörjningen för nickelgruvan i Koniambo.

Australien: Delta elkraftverk

SUEZ underlättar för Delta att spara färskvatten och förbättra miljöpåverkan.

Frankrike: Mars chokladfabrik

SUEZ effektiviserar avfallshanteringen för att säkerställa energiförsörjning inom agrofood-industrin.

Frankrike: Kablar och metaller

Ett samarbete mellan SUEZ och Nexans gör oss ledande inom återvinning av kablar och metaller (inte järn).

England: Heineken bryggeri

SUEZ gör kvalitetsförbättringar av avloppsvatten och återvinning av organiskt avfall.

Frankrike: Metaleurop Nord

SUEZ gör en lösning för avlägsnande av föroreningar och framgångsrik konvertering för gjuteriet.

Chengdu, Kina: PetroChina raffinaderi

SUEZ skapar säker avloppsrening i en känslig miljö.