Till toppen av sidan

Kommuner som samarbetspartners

SUEZ erbjuder städer och geografiska områden en smart och hållbar förvaltning av resurserna och hjälper dem att nå sina miljömål. Det handlar om att leverera kvalitetsvatten och avfallstjänster till alla, skapa nya lokala och förnybara energikällor, och att gå vidare mot en cirkulär ekonomi och en hållbar utveckling.

Milano, Italien

SUEZ bidrar till att upprätthålla jordbruket genom den viktigaste alternativa vattenresursen i Europa.

Bora-bora

SUEZ har byggt en vattenförsörjning som svarar mot öns mänskliga och miljömässiga krav.