Till toppen av sidan
Visa tjänster i ditt område

Avfall som råvara

Hela SUEZ verksamhet har fullt miljöfokus. Vi är drivande i resursrevolutionen för att hitta nya sätta att hantera råvaror och därigenom gå från en linjär utvecklingsmodell med överkonsumtion av resurser till en cirkulär ekonomi som återvinner och återanvänder dem.

Hållbarhet = cirkulär modell

I vår hantering förädlades hela 91% av allt material! Totalt rörde det sig om ca. 1,8 miljoner ton avfallsmaterial som hanterades, där majoriteten kunde förädlas till ny råvara genom återvinning.

Det som var sopor igår, är råvara idag

Våra tjänster är bland de mest nyskapande när det gäller att främja återvinning. Går man tillbaka till början av 2000-talet hamnade en mycket stor del avfallet på deponier. Som ledande företag i branschen återvinner SUEZ idag 91 procent av allt avfall som kommer in till egna anläggningar och förädlar det till ny råvara med kommersiellt värde.

På SUEZ har vi tre fullskaliga behandlingsanläggningar och där utvinns deponigas som används till fjärrvärmeproduktion samt elproduktion. Vinsterna är flera, gasen ersätter fossila energikällor och är dessutom billigare.

Ett annat exempel är BioSimplex® med vilken vi kan återvinna 90 procent av allt matavfall på plats, och matavfallet kan sedan bearbetas till biogas. För varje 10 ton matavfall som behandlas i BioSimplex® sparar vi miljön cirka 2 ton koldioxid.

Inom byggsektorn skapas årligen en tredjedel av allt avfall som uppkommer i Sverige, och en fjärdedel av allt det farliga avfallet. Med vår egenutvecklade tjänst "Miljöcirkeln® Bygg närmar vi oss en 100 procentig återvinning.

 

 

91%

av allt material som under året kördes ut från våra anläggningar förädlades

1.800 000 ton

avfall hanterades på SUEZ anläggningar

359 000 ton

koldioxid besparade SUEZ miljön från utsläpp genom sin återvinning