Till toppen av sidan

Plast

Vad händer med dina mjuka & hårda plastförpackningar?

Vad är mjuka och hårda plastförpackningar för oss?

Mjukplast är t ex en gammal tandkrämstub, en matkasse, en godispåse eller emballage i form av bubbelplast. Förpackningar av hårdplast går inte att knyckla ihop till en boll i handen. Exempel på hårda plastförpackningar är dunkar, burkar och flaskor. Det kan också vara delar av en förpackning som plastdelen i en margarinask.

Avfallets resa

Vi hämtar plastförpackningar från företag och bostadsrättsföreningar och sköter även insamling från allmänna återvinningsstationer på uppdrag av Förpackningsoch tidningsinsamlingen. Efter insamling transporteras förpackningarna till en mottagningsanläggning där de vägs och kvalitetssäkras. Nästa steg är manuell sortering i sex plastkvaliteter via ett sorteringsband. Då mjuk- och hårdplast ofta samlas in tillsammans måste materialet eftersorteras på våra anläggningar. Efter att mjuk och hårdplasten skiljts åt sorteras mjukplasten efter olika färger, ren eller smutsig mjukplast och sedan balas den. Hårdplasten i sin tur sorterats i sex olika plastkvaliteter.

Vad händer sedan?

Efter noggrann sortering är plasten en ren handelsvara och levereras till olika plaståtervinnare. Hårdplasten blir till exempel regranulat (små plastkulor), diskborstar, blomkrukor och plastmöbler. Hårdplast som inte kan återvinnas går till energiutvinning vid ett värmeverk nära dig då energiinnehållet i dessa plaster är lika högt som i ren olja. Medan den mjukplast som inte kan återvinnas används som bränsle i t ex cementindustrin.