Till toppen av sidan

Isolering

Vad händer med ditt isoleringsavfall?

Vad är isolering för oss?

Torr, ren isolering och spill kan återvinnas. Är isoleringen förorenad räknas isoleringen som osorterat avfall vars ändstation tyvärr blir deponi.

Avfallets resa

Vi hämtar torr och ren isolering och spill i täckta containrar och kärl. All isolering ska innan dess läggas i säck. Isoleringen transporteras sedan till FEAB i Högdalen för återvinning. Materialet mals i första skedet med hjälp av en speciell maskin som gör isoeringen till ull. Sprutull som produkten kallas, lagras sedan i väntan på beställning.

Vad händer sedan?

Den nya produkten som skapats av den insamlade och återvunna isoleringen efterfrågas som rent byggnadsmaterial och används vid till exempel isolering av vindsutrymmen. Sprutullen är helt och hållet ”tillverkad” av återvunnen isolering. FEAB förändrar avfallets ”egenskaper” för att kunna tillverka en ny och efterfrågad produkt.