Till toppen av sidan

Hushållsavfall

Vad händer med ditt hushållsavfall?

Vad är hushållsavfall för oss?

Hushållsavfall, eller hushållssopor som det i folkmun kallas, är primärt det avfall som kommer från privata hushåll. Mycket av hushållsavfallet går i regel att sorteras ut för återvinning och matavfallsåtervinning men det som fortfarande blir över som t ex kattsand, blöjor och tandborstar går till förbränning.

Avfallets resa

Vi hämtar hushållsavfall främst i kärl för transport till mottagnings- och behandlingsanläggningar. Avfallet vägs, kontrolleras och sorteras innan det åker i krossmaskinen. Slutprodukten är smidig att hantera, lagra och transportera.

Vad händer sedan?

Hushållavfall är en viktig råvara för värmeverk runt om i Sverige. Energiutvinning med anpassad rökgasrening bildar i sin tur fjärrvärme som håller oss varma om vintern.