Till toppen av sidan

Gips

Vad händer med ditt gipsavfall?

Vad är gips för oss?

Gips används i stora mängder vid byggarbetsplatser. Materialet kan återvinnas om det är rent och torrt. Är materialet förorenat på något sätt går det dessvärre inte att återvinna utan blir sorterbart avfall som läggs på deponi.

Avfallets resa

Vi hämtar avfallet i containrar eller kärl. Gipsavfallet transporteras separat till en mottagningsanläggning. Här vägs avfallet och lastas om för att minimera antalet transporter. Sedan körs materialet till återvinningsanläggningen.

Vad händer sedan?

Vid återvinningsanläggningen vägs och besiktigas materialet för att antingen återanvändas eller återvinnas. Vid återvinning mals och torkas gipset för att sedan användas vid tillverkning av nya gipsskivor där returpapper används till det ytskikt som fogar samman gipset i skivorna.