Till toppen av sidan

Fett

Vad händer med ditt fett från fettavskiljare?

Vad är fett för oss?

Det är viktigt att fettet från matlagning inte hamnar i avloppet då det riskerar att orsaka stora problem i form av stopp i avloppsledningar och pumpstationer. Det kan i sin tur kan leda till översvämningar i källare eller utsläpp av avloppsvatten i sjöar och vattendrag.

Avfallets resa

Vi hämtar fettet från restauranger, storkök och andra fettproducerande verksamheter och kör sedan med en slam- och spolbil till ett reningsverk. Vad händer med ditt fett från fettavskiljare?

Vad händer sedan?

Reningsverket skiljer fettet från vattnet och beroende på vilken teknik som används kan fettet användas vid framställning av biogas. Det kan också komposteras tillsammans med annat avfallsmaterial för framställning av bomull eller sanering av förorenad (oljeskadad) jord.