Till toppen av sidan

Farligt avfall

Vad händer med ditt färgavfall?

Vad är färgavfall för oss?

Till färgavfall hör rester av målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel samt färgburkar med rester av vatten eller lösningsmedelsbaserad färg. Tömt emballage med rester av kemikalier räknas som farligt avfall och ofta även som farligt gods.

Avfallets resa

Vårt insamlingssystem Eco Simplex® gör hanteringen smidig och enkel. Vi hämtar färgavfallet tillsammans med allt övrigt farligt avfall. Våra bilar är så kallade ADR-fordon, det innebär att de uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav. Färgavfallet sorteras och packas som styckegods på en godkänd mellanlagringsstation. Slutligen transporteras materialet till SAKABs behandlingsanläggning i Kumla.

Vad händer sedan?

SAKAB i Kumla är experter på att ta hand om och destruera farligt avfall. Det finns olika metoder för behandling av farligt avfall. För färgavfall är det högtemperaturförbränning som gäller. Vid förbränningen bildas energi som används till el och fjärrvärme. De emballage och förpackningar som blir över går inte till spillo. Resterna av till exempel metall- eller plastförpackningar går till olika mottagare för materialåtervinning.