Till toppen av sidan

Batterier

Vad händer med dina batterier?

Vad är bilbatterier för oss?

Alla bil- och fordonsbatterier är farligt avfall. De innehåller bly och är märkta med den kemiska beteckningen ”Pb”.

Avfallets resa

Batterierna läggs på lastpall med krage alternativt i en tät container tillverkad i syrafast material. Batterierna lastas och transporteras till Boliden Bergsöe i Landskrona för återvinning. I första fasen krossas batterierna för att syran ska kunna separeras från övrigt material. Nästa steg i processen är att batterierna smälts ner i en speciell ugn. Smältningsprocessen innebär att blyet skiljs från annan metall och övriga föroreningar.

Vad händer sedan?

Allt bly från skrotbatterierna går till återvinning och smälts till nya blytackor. Batterisyran renas i Bergsöes reningsverk. Plastdetaljerna går till energiutvinning. Svavelrester upparbetas och används vid tillverkning av nya kemikalier främst till svavelsyra.