Till toppen av sidan
Visa tjänster i ditt område

Cirkulär ekonomi är framtiden

Vi arbetar för en cirkulär ekonomi där produkter designas för att kunna återanvändas och återvinnas effektivt.

SUEZ delaktighet i den cirkulära ekonomin

Det avfall som uppstår förädlas till råvaror och får nytt liv i tillverkningsindustrin eller som bränsle.

SUEZ roll inom den cirkulära ekonomin ligger främst inom återvinning och avfallshantering, där vårt bidrag är att återvinna effektivt och förvandla avfall till värdefull råvara i produktionen av nya produkter och energi.

  • Vi samlar in avfall för återvinning 
  • Vi sorterar materialflöden
  • Vi förädlar och kommersialiserar till nya råvaror.

Förädlar nästan allt

Idag förädlar vi mer än 91% av allt avfall vi hanterar vi våra anläggningar. Hela vår affärsmodel bygger ju på att ju mer avfall vi kan återvinna desto mindre belastning blir det på miljön. 

I en idealisk cirkulär ekonomi går inget till spillo och man behöver inte tillsätta mer resurser än det som redan finns i flödet, oavsett om det gäller ekonomi, material/produkter eller mänskliga, sociala och fysiska insatser.

Cirkulär ekonomi