Till toppen av sidan

Återvinningsfakta

SUEZ återvinning minskar utsläppen av växthusgaser med motsvarande mer än 350 000 ton koldioxid varje år.

SUEZ återvinning under 2017 motsvarade en minskning av samhällets utsläpp av växthusgaser med motsvarande 359  000 ton koldioxid. 
 
Ju mer material vi alla återvinner desto mindre blir behovet för producenterna att använda jungfrulig råvara någonstans i världen. Då minskar också energianvändningen och koldioxidutsläppen.
 
91 procent återvinns
Trenden är också att allt mindre avfall går till deponi för varje år som går. Mängden avfall som sorteras och återvinns ökar. Av allt material som körs ut från SUEZ anläggningar så återvinns hela 91 procent.