[Missing text '/partials/buttontotop/tothetop' for 'Swedish']

Återvinningsfakta

SUEZ återvinning minskar utsläppen av växthusgaser med motsvarande mer än 320 000 ton koldioxid varje år.

SUEZ återvinning under 2012 motsvarade en minskning av samhällets utsläpp av växthusgaser med motsvarande 322  000 ton koldioxid. Detta är nästan lika mycket koldioxid som cirka 3,5 miljoner bilresor mellan Stockholm och Malmö hade resulterat i.
 
Ju mer material vi alla återvinner desto mindre blir behovet för producenterna att använda jungfrulig råvara någonstans i världen. Då minskar också energianvändningen och koldioxidutsläppen.
 
94 procent återvinns
Trenden är också att allt mindre avfall går till deponi för varje år som går. Mängden avfall som sorteras och återvinns ökar. Av allt material som kommer in till SUEZ anläggningar så återvinns hela 94 procent.