Till toppen av sidan

Miljö & hållbarhet

Tillsammans måste vi minska utsläppen av växthusgaser genom att öka återvinning och återanvändning av material. Idag är vi sju miljarder människor på jorden. År 2050, imorgon med historiska mått mätt, är vi nio miljarder.

Trycket på naturens resurser ökar samtidigt som vi vet att dessa redan idag är begränsade. De senaste 100 årens intensiva aktivitet från oss människor har baserats på fossila bränslen, inte minst olja, vilket skapat de klimatförändringar vi nu ser. Förändringar som hotar miljön och i sin tur vårt sätt att leva. Vi på SUEZ arbetar aktivt tillsammans med våra 30 000 kunder för att ta ansvar för våra gemensamma miljö- och naturresurser, genom att minimera och återvinna avfall, och på så vis återföra resurser till kretsloppet.