Till toppen av sidan

Innovation för framtiden

Omvärlden förändras hela tiden. Med vår expertkunskap inom återvinning är vår ambition att ligga i framkant och leda utvecklingen. Därför deltar vi i forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med högskolor och andra företag.

Forskningsstiftelsen Gästrikeregionens Miljö

Tillsammans med Gästrike Återvinnare och Högskolan i Gävle har SUEZ bildat Forskningsstiftelsen Gästrikeregionens Miljö. Stiftelsens startar, stödjer och stimulerar tvärvetenskapliga forsknings- och utvecklingsprojekt. Det handlar exempelvis om metoder och tekniker för behandling av avfall, konsumentbeteende och information med mera.

Några exempel på studier som stiftelsen stöttar handlar om produktion och distribution av biogas, avfallssorteringens inverkan på övrigt miljöbeteende, hushållens drivkrafter och beslut samt hushållens och industrins farliga avfall.

Behandling av förorenad jord

Andra områden som vi ständigt utvecklar är metoder för att behandla förorenad jord. Vår kostnadseffektiva metod för biologisk behandling förfinas ständigt. SUEZ samarbetar bland annat med Sveriges Lantbruksuniversitet och SAKAB för att utveckla nya metoder.

Gasläckage från deponier

Avfallsdeponier bidrar till utsläpp av växthusgaser och det finns behov av att få bättre kännedom om hur läckage sker och hur stora läckagen är. Därför har SUEZ deltagit i ett arbete med att utveckla kostnadseffektiva metoder för att detektera och värdera utsläpp av metangas från deponer.

Forskningsprojektet genomfördes i samarbete med andra avfalls- och återvinningsbolag. SUEZ-koncernen var huvudsponsor till forskningsprojektet.

100 procents återvinning av isolering

SUEZ driver ett innovativt hållbarhetsprojekt där spill från isoleringsmaterial vid nybyggnation återvinns och får nytt liv som lösullsisolering. Projektet drivs i samarbete med Feab Isolerproffs. Miljövinsterna är stora, då det idag är vanligast att isoleringsspill läggs på deponi. Det långsiktiga målet med projektet är att gå från 100 procent deponering till 100 procent återvinning.

Byggpallsreturen

Byggpallsreturen är ett branschgemensamt retursystem med större volymer än något annat system, vilket bidrar till en hög andel returer. Ingen sortering krävs på byggarbetsplatsen, vilket spar tid och ryggar. Alla pallar kontrolleras och repareras efter varje användning, vilket borgar för att pallen lever länge och är säker att hantera. Byggpallen har ett fast återköpspris vilket innebär att bygget alltid får full ersättning för pallen oavsett hur trasig den än är. Att slänga den i container är en dyr och dålig affär. Byggpallsreturen bidrar därför till att minska mängden byggavfall.

Utveckling för framtiden inom hela koncernen

SUEZ koncernen organiserar varje år en intern tävling för att belöna de anställdas innovationsförmåga. För att förbereda sig för framtiden och möta alla de utmaningar det cirkulära tankesättet står inför, drar vi nytta av våra medarbetare och deras förmåga till innovation, vilka är en viktig tillgång. Innovation som är långt från att vara begränsad till forskning och teknik, uttrycks på alla nivåer och inom alla geografiska områden. SUEZ har inte bara innovationer inom vattenrening, återvinning och cirkulär ekonomi utan också inom affärsprocesser, affärsmodeller, marknadsföring, kommunikation, personal och säkerhet. Som ett resultat av en snabbt föränderlig värld, föds innovationerna ute i verkligheten genom utbyten med våra kunder och intressenter, partnerskap med akademiker, företag och startups.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om våra innovationer och forskningsprojekt. Eller har du kanske en egen idé som du vill bolla med oss? Kontakta oss så ser vi om vi kan arbeta fram en ny innovation för bättre hållbarhet.

Kontakt

Kjell Johnsson
Affärsutveckling

Tel: +46 476 539 77, 0708-895972
Epost:kjell.johnsson@suez.com