Utbildning för hantering av farligt gods

Utbilda er personal i hantering av farligt gods utan att störa den dagliga driften.

Utbildning anpassad efter er verksamhet  

All personal som på något sätt är delaktig i transporter av farligt gods måste vara utbildade för de uppgifter som de utför. Utbildningskravet gäller t.ex. personer som klassificerar farligt gods, som utfärdar transportdokument eller som förpackar, lastar och lossar farligt gods. Våra säkerhetsrådgivare håller ADR 1.3-utbildningar och kurser inom farligt avfall. Innehåll och utformning anpassas efter ert behov. 

Syftet med utbildningen är att er personal ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som hanteras samt vilka regler som skall tillämpas. Utbildningsformen benämns vanligen ADR 1.3 och finns beskriven i föreskrifterna ADR-S och RID-S. 

Vi tar säkerhet på största allvar. I tjänsten ingår därför: 

  • säkerhetsrådgivning
  • miljökonsultation
  • EcoSimplex® - vår tjänst för farligt avfall 

Relaterade tjänster