Effekter på vår och kundernas hantering av farligt avfall

Från och med november 2020, i samband med att du som kund gör en hämtningsbeställning för FA till oss på SUEZ kommer en rapportering till Naturvårdsverket ske. Vi kommer alltså att erbjuda oss att rapportera detta på ett effektivt sätt genom att vi kontrollerar, verifierar och rapporterar eventuella avvikelser på leveransen, och även rapporterar in volym och avfallstyp till Naturvårdsverket.

Låt oss hjälpa er

Genom att låta oss hjälpa er med rapporteringen av det farliga avfallet blir det enklare för er som kund att göra rätt. Vi tar ett helhetsgrepp om hanteringen så att du kan vara säker på att det sker enligt Naturvårdsverkets nya regler för spårbarhet.

Frågor och svar för att tydliggöra bakgrund, nuläge och planering framåt

Vad blir den största skillnaden jämfört med rapporteringen som görs idag?

Svar: Redan idag har verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall så kallad anteckningsskyldighet. När spårbarhetssystemet är igång kravställs det att det farliga avfallet antecknas och registreras i Naturvårdsverkets databas redan när det är redo för avhämtning. Därmed är det viktigt med korrekta uppgifter för registrering finns redan vid lastning.

Vilka måste rapportera sitt farliga avfall?

Svar: Alla som producerar eller hanterar farligt avfall har en skyldighet att rapportera in det i spårbarhetssystemet.

Vem blir ansvarig för själva rapporteringen?

Svar: Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för rapporteringen att det finns farligt avfall att kasta/lämna. (här finns det fler som ansvarar t.ex. Avfallsbehandlare, transportör, mäklare)

Vilka typer av farligt avfall omfattas av rapporteringen?

Svar: Alla typer av farligt avfall omfattas av det nya systemet.

Som företagare/verksamhetsutövare, kan jag göra rapporteringen på egen hand?

Svar: Ja, det kan du göra. Men, om du anlitar oss på SUEZ för hämtning och rapportering av ditt farliga avfall så får du hjälp med hela hanteringen på ett effektivt och säkert sätt. Genom att överlåta det till oss kan du istället ägna dig åt din kärnverksamhet.

På vilket sätt kan SUEZ hjälpa mig med mitt farliga avfall?

Svar: Så snart spårbarhetssystemet är på plats kommer vi kunna erbjuda dig en rapporteringstjänst som ger stöd och hjälp för hela processen. Är du osäker på vad ert restavfall består av kommer vi ut och undersöker det. Kontakta oss för att boka ett besök.

Hur vet vi som kund att vi benämner vårt farliga avfallet på rätt sätt?

Svar: För att rapporteringen av ert farliga avfall ska bli korrekt till Naturvårdsverket behöver vi som avhämtare ha rätt uppgifter om det i vårt system. Rapporteringen kommer att ske i realtid, i samband med bokning av tjänsten, därför är det viktigt att du som avfallslämnare säkerställer att avfallsmaterialet är korrekt benämnt – att koderna är rätt. Hur du anger/väljer avfallskod hittar du en instruktion för på riksdagens hemsida.