Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Sverige behöver ha bättre uppsikt över sitt farliga avfall. Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag att ta fram ett nytt digitalt system för bättre spårbarhet och avfallsstatistik, RIA. Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall rapportera in detta till ett nationellt digitalt avfallsregister. Tillsammans med SUEZ kommer du som kund att få all den hjälp och guidning som behövs för att följa den nya lagen.

Vem ska rapportera in i spårbarhetssystemet?

Rapporteringen gäller alla yrkesmässiga verksamheter i Sverige som producerar, transporterar, behandlar och vidareförmedlar farligt avfall.

Vad rapporteras i spårhetssystemet?

De uppgifter som ska rapporteras in är bland annat avfallsproducent, transportör, mottagare, avfallskod (tidigare ewc-kod), volym,  behandlingskod (R&D-kod)  och datum. Det är av stor vikt att man tänker på hur man benämner avfallet. Korrekt benämning enligt Avfallsförordningen hittas här.

När ska uppgifterna rapporteras i spårbarhetssystemet?

Uppgifterna ska antecknas i kronologisk ordning och lämnas kontinuerligt i samband med utförandet.

FA-rapportering.png

Bilden går att ladda ner här.

Vad innebär det för er som kund

Ni som kund har era samlade uppgifter och statistik över det farliga avfallet i SUEZs kundportal. Innan det nya spårbarhetssystemet träder i kraft rekommenderar vi våra kunder att se över den egna verksamhetens uppgifter gällande benämning av avfall och avfallskoder.

För att ansluta sig till tjänsten behöver ni som kund:

  • Lämna era kontaktuppgifter med namn, telefonnummer och mejladress
  • Godkänna tjänstevillkoren

I samband med att ni bokar er hämtning hos SUEZ ser vi till att all rapportering till Naturvårdsverket är korrekt. Vi tar hand om hela hanteringen och dokumentationen som ska rapporteras in i spårbarhetssystemet, allt från transportdokument, mottagningskontroll av avfall till rapportering av eventuella avvikelser.

Som kund hos SUEZ kan ni vara trygga med att alla rapportering sker enligt de regler som gäller. Vilka anteckningar som har förts och rapporterats presenteras i Kundportalen. Avgiften för tjänsten är 269 kr per tömningstillfälle och anteckning och debiteras i samband med den ordinarie fakturan.

Ytterligare information om RIA finns här och frågor och svar om det nya rapporteringssystemet finns här.

Relaterat innehåll