Kostnadsfri återvinningsutbildning - ett verktyg för en hållbar omstart

Under det här året har Sverige, och resten av världen, varit drabbade av en kris som orsakat både mänskligt lidande och ekonomisk skada. Nu tycks vi vara i en fas där virusspridningen dämpats och ekonomin börjar återhämta sig, men pandemin är inte över och vi kommer troligtvis att få uppleva en tid framöver där vi alla blir delaktiga i att forma en ”ny normal” verklighet.

Vi på SUEZ tror på att vara delaktiga i att forma framtiden, och ser därför en chans till förändring genom att ta fram proaktiva aktiviteter för att bygga en långsiktigt hållbar omstart och utveckling för svenska företag. Detta med cirkulär ekonomi och hållbarhet med miljö i fokus.

Det vi vill bidra med i den här omstartsfasen är att ge företag i alla delar av landet chansen till en miljömässigt hållbar omstart. Detta gör vi genom att erbjuda våra kunder, från alla delar av näringslivet, en hållbarhets- och återvinningsutbildning. Kostnadsfritt. Eftersom vi är övertygade om att kunskap ger ökad medvetenhet och vilja att bidra är utbildning vår självklara aktivitet. Vår önskan är att lyfta frågan om återvinningens roll i miljö- och hållbarhetsarbetet där förhoppningen är att skapa en ökad nyfikenhet och angelägenhet kring den egna hanteringen av restmaterial, liksom kring företagets hållbarhetsarbete med fokus på återvinning och avfallshantering.

Utbildningen är lättillgänglig både i sitt innehåll och sitt format – våra kunder kan mao gå utbildningen när det passar dem bäst, och inga förkunskaper i miljöfrågor krävs.

Med SUEZs över 10 000 år av samlad erfarenhet från branschen hoppas vi att denna utbildning ger nya perspektiv och ökat fokus på återvinningens fördelar och returråvarans kraft i den svenska ekonomin.

Erbjudandet som gäller fr.o.m 5 oktober 2020 till 5 december 2020 är ett samarbete med Evercate.

Registrera er till återvinningsutbildningen

Utbildning i egen takt

Varje deltagare i verksamheten får en egen länk till utbildningen som är aktiv under en månad, från och med mottagen länk. Utbildningen kan under perioden startas, pausas och återupptas efter eget behov.

Relaterade sidor