Organiskt avfall

Vad händer med ditt organiska avfall?

Vad är organiskt avfall för oss?

Komposterbart material såsom matavfall, bananskal och äggskal läggs i behållaren för organiskt avfall. Med andra ord måste plasten på gurkor tas av innan de läggs i kärlen. Små mängder av servetter är inga problem men det måste vara oblekt papper.

Avfallets resa

Vi hämtar allt komposterbart material med våra biogasbilar. När bilen är “proppmätt” går färden till en anläggning där man antingen komposterar eller rötar matavfallet.

Vad händer sedan?

Vid kompostering tar naturens egna bakterier hand om nedbrytningen. Processen behöver syre för att fungera och för bästa resultat blandas ofta matavfallet med flisat trädgårdsavfall. Efter drygt sex månader har vi fått fram en slutprodukt. Den blandas med torv eller sand och blir planteringseller anläggningsjord. Vid rötning blandas stora mängder rent matavfall med vatten. Först hettas slammet upp till 70 grader för att ta död på bakterier och läggs sedan i en sluten tank. Med naturens hjälp bryts avfallet ned och det bildas biogas som kan driva bilar eller värma bostäder. En annan produkt är biogödsel som används på våra åkrar.