Metallförpackningar

Vad händer med dina metallförpackningar?

Vad är metallförpackningar för oss?

Det är viktigt att minnas är att det endast är förpackningar som får läggas i kärlet för metallförpackningar. Kastruller och andra metallföremål är inte förpackningar. Färgburkar får ligga bland förpackningarna om de är penseltorra (dropptorkade) och utan lock. De metallföremål som inte är förpackningar räknas som grovavfall eller järn och metallskrot.

Avfallets resa

Ofta hämtar vi metallförpackningar i kärl tillsammans med hårda plastförpackningar med hjälp av tvåfacksbilar. Metallförpackningarna transporteras och lastas om. Därefter fortsätter resan till en extern behandlingsanläggning där stålet skiljs från aluminium med hjälp av magneter. De utsorterade förpackningarna balas för att fortsätta sin resa med långtradare till ett smältverk i landet. Material som inte är metall tas omhand separat.

Vad händer sedan?

Stålverket smälter ner materialet och tillverkar armeringsjärn, motordelar och andra metallprodukter. Genom att återvinna metall sparar man oerhörda mängder energi. Återvinner vi exempelvis aluminium innebär det en energibesparing på hela 95 procent och det bästa är att materialet kan återvinnas i all oändlighet.