Krymp- och sträckfilm

Vad händer med dina mjuka & hårda plastförpackningar?

Vad är krymp- & sträckfilm för oss?

Pallemballage, krymp- och sträckfilm, pallhuvar eller så kallad transportfilm är olika namn på detta materi­alslag.

Krymp- och sträckfilm lämpar sig väl för materialåter­vinning. Det är viktigt att materialet förvaras rent och torrt samt att plast- och metallband inte läggs i denna behållare.

Avfallets resa

Krymp- och sträckfilm passar utmärkt att balas i en balpress. Det finns också särskilda perforerade säckar och säckställ med krympring. Vid större volymer kan insamling ske i komprimator eller container.

För att minimera transporter föredrar vi att hämta plasten samtdigt som vi hämtar wellpapp.

Vad händer sedan?

Från mottagningsplatsen transporteras plasten till återvinnare som maler ner, tvättar och “regranulerar” plasten. Granulatet kan liknas vid plastkulor, små som puffat ris.

Råvaran går vidare till företag som till exempel tillver­kar sopsäckar eller bärkassar.