Färgat glas

Vad händer med dina glasförpackningar?

Vad är glasförpackningar för oss?

Det viktigaste är att sortera glaset rätt i kärlen. Ofärgade respektive färgade glasförpackningar var för sig. Dricksglas, fönsterglas och porslin är exempel på glasprodukter som inte är förpackningar utan grovavfall eller sorterbart avfall.

Avfallets resa

Vi hämtar dina glasförpackningar i kärl eller bottentömmande glasigloos. En tvåfacksbil hämtar både färgade och ofärgade glasförpackningar samtidigt utan att det blandas. Glaset transporteras till en behandlingsanläggning där glasförpackningarna töms på separata platser. I nästa fas omlastas glaset i stora containers som transporteras med långtradare till Svensk glasåtervinning i Hammar. Vid ankomst till Hammar sorteras förpackningarna för att krossas till ny råvara.

Vad händer sedan?

Hela 2/3 delar blir till nytt glas. 90 procent av det färgade glaset på marknaden tillverkas av just återvunnet glas och cirka 35 procent av det ofärgade. Det tillverkas också en rad andra produkter av återvunnet glas som till exempel glasull. Det bästa är att materialet kan återvinnas hur många gånger som helst.