Elektronikavfall

Vad händer med ditt elektronikavfall?

Vad är elektronikavfall för oss?

Elektronikavfall innehåller en rad komponenter som är ytterst skadliga för oss och vår miljö, därför klassas det ofta som farligt avfall.

Avfallets resa

Elektronikavfall samlas in i hjulförsedda burar eller på pall. Vi hämtar och transporterar avfallet till vår lokala station för omlastning och lagring. Genom lagring av elektronikavfallet minskar antalet transporter till godkända behandlings-anläggningar. Här demonteras de olika produkterna manuellt. Avfallet omhändertas i ordningen rekonditionering, komponentåterbruk och materialåtervinning.

Vad händer sedan?

Vid demontering av avfallet återvinns exempelvis bly, järn, aluminium, koppar, guld, silver och platina. Till och med bildskärmsglas återvinns, återvinningsgraden för bildrör är ca 95 procent och materialet kan sedan används till nya bildrör. Komponenter av plast, metall, trä med mera separeras och går till materialåtervinning och kan på så sätt förädlas till ny råvara.

Återvinningsgraden för bildrör är ca 95%