Träavfall

Vad händer med ditt träavfall?

Vad är träavfall för oss?

Exempel på träavfall är engångspallar, trasiga pallar och träemballage. Tryckimpregnerat trä klassas dock som farligt avfall.

Avfallets resa

Träavfallet hämtas i container, komprimator eller kärl. Vi transporterar det sedan till en behandlings- och mottagningsstation. Det rena träavfallet vägs och lastas av för att sedan fortsätta sin resa mot flismaskinen. Genom att flisa materialet skapar vi en produkt som är jämn i sin sammansättning vilket underlättar lagring, transport och kvalitetssäkring av materialet

Vad händer sedan?

Träflisen levereras i containrar till olika värmeverk där materialet energiutvinns genom förbränning. Förbränningsanläggningen har anpassad rökgasrening, vilket innebär att reningsprocessen är godkänd och överenstämmer med gällande myndighetskrav. Flismaterialet, vars resa började hos er, kan nu användas till uppvärmning av bostäder.