Brännbart avfall

Vad händer med ditt brännbara avfall?

Vad är brännbart avfall för oss?

Brännbart avfall är en blandning av olika avfallsmaterial med en gemensam nämnare, de brinner av egen kraft, samt att materialet ska kunna krossas eller rivas.

Avfallets resa

Vi hämtar brännbart avfall i container, komprimator eller kärl för transport till mottagnings- och behandlingsanläggning. Avfallet vägs, kontrolleras och sorteras innan det åker in i krossmaskinen. Slutprodukten är smidig att hantera, lagra och transportera.

Vad händer sedan?

Det brännbara avfallet är en viktig råvara för värmeverk runt om i Sverige. Energiutvinning med anpassad rökgasrening bildar i sin tur fjärrvärme som håller oss varma om vintern.

Avfallets resa