Wellpapp

Vad händer med ditt returpapper?

Vad är wellpapp för oss?

Wellpapp kännetecknas av det vågiga mellanskiktet. Företag ska sortera den rena wellpappen från kartong och annat papper.

Avfallets resa

Wellpapp från företag samlas in i kärl, bur, balpress eller komprimator. Materialet från företag färdas till exempelvis SCA Packaging Obbola i Umeå, Kappa Kraftliner eller SCA Packaging Munksund i Piteå.

Vad händer sedan?

Företagens wellpapp omvandlas till ny planskiktsliner och fluting, det vågiga mellanskikt som utgör råvaran för nya wellpappförpackningar.