Returpapper

Vad händer med ditt returpapper?

Vad är returpapper för oss?

Tidningar, tidskrifter, kataloger, trycksaker, kontorspapper och tryckeripappersavfall räknas som returpapper.

Avfallets resa

Vi hämtar tidningar och returpapper både från fastigheter, företag och återvinningsstationer. Returpappret körs sedan till en av våra anläggningar. Returpappret genomgår vid ankomst till pappersbruket en okulärbesiktning för att avgöra om det uppfyller uppsatt kvalité. Pappret vägs sedan och matas upp på ett sorteringsband. De olika papperskvaliteterna mellanlagras innan de transporteras till olika pappersbruk.

Vad händer sedan?

Returpapper utgör en viktig råvara vid tillverkning av nytt papper. Det ger en stor energibesparing jämfört med att tillverka enbart ny pappersmassa. 2009 fanns totalt 460 000 ton tidningar på marknaden. Det motsvarar 91 % insamlingsgrad varav 100 % av det gick till materialåtervinning. Olika papperskvaliteter används till olika papperstyper. Om man t ex sorterar ut det vita kontorspappret kan detta återanvändas till finare papper som t ex nytt kontorspapper, servetter, tryckpapper m.m. Av tidningspapper och osorterat papper blir det nytt tidningspapper, gipsskive-kartong, pappershanddukar, toalett- och hushållspapper.