Hårdplast

Vad händer med dina mjuka & hårda plastförpackningar?

Vad är hårda plastförpackningar för oss?

Förpackningar av hårdplast går inte att knyckla ihop till en boll i handen. Exempel på hårda plastförpackningar är dunkar, burkar och flaskor. Det kan också vara delar av en förpackning som plastdelen i en margarinask.

Avfallets resa

Vi hämtar plastförpackningar från företag och bostadsrättsföreningar och sköter även insamling från allmänna återvinningsstationer på uppdrag av Förpackningsoch tidningsinsamlingen. Efter insamling transporteras förpackningarna till en mottagningsanläggning där de vägs och kvalitetssäkras. Nästa steg är manuell sortering i sex plastkvaliteter via ett sorteringsband.

Vad händer sedan?

Efter noggrann sortering är plasten en ren handelsvara och levereras till olika plaståtervinnare. Hårdplasten blir till exempel regranulat (små plastkulor), diskborstar, blomkrukor och plastmöbler. Hårdplast som inte kan återvinnas går till energiutvinning vid ett värmeverk nära dig då energiinnehållet i dessa plaster är lika högt som i ren olja.