Sorteringsguide COOP

En förbättrad avfallslösning med ökad återvinning kräver inga stora förändringar för butikerna, bara bättre lösningar - och det är SUEZ specialister på. Priser och ersättningsnivåer för återvinningsbara material har förhandlats för hela COOP med hänsyn till alla geografiska lägen och storlekar. De avfallsfraktioner som ingår i avtalet, hittar du här nedan.